CfP Revista Sociologie Românească nr. 1/2014

logo socroApel pentru lucrări Revista Sociologie Românescă numărul 1/2014: „Sociologia spaţiilor virtuale”, coordonator Bogdan Nadolu, Universitatea de Vest din Timişoara. Dezvoltarea accelerată a noilor tehnologii informatice şi de comunicare a contribuit fără echivoc la digitalizarea vieţii cotidiene într-o manieră şi la o profunzime de neimaginat cu doar două decenii in urmă. Internet, micro-procesor, social media, comunităţii virtuale, www, portabilitate, smart phones, 3D, wireless şi net-banking sunt doar câteva noţiuni pe care peste 2 miliarde de pământeni le folosesc deja zilnic. Spaţiul social virtual dezvoltat în complementaritate şi nu în opoziţie cu spaţiul social efectiv este generat ca o rezultantă a interconectării utilizatorilor unei tehnologii digitale care permite o transcendere facilă atât a distanţelor geografice cât şi a decalajelor temporare. A fi „on-line” nu mai este un status rezervat doar pentru cunoscători, pentru specialişti sau pentru cei aleşi. La data scrierii acestui CFP Satul virtual global numără o populaţie de 2.405.518.376 locuitori. Ce noi resurse sociale se generează în cadrul acestuia, ce efecte are interconectivitatea asupra stilurilor de viaţă din realitatea efectivă şi mai ales ce perspective de evoluţie se pot estima pentru următorii 5 sau 10 ani, sunt doar câteva întrebări la care ştiinţele sociale sunt invitate să caute răspunsuri.

logo socroApel pentru lucrări Revista Sociologie Românescă numărul 1/2014: „Sociologia spaţiilor virtuale”, coordonator Bogdan Nadolu, Universitatea de Vest din Timişoara. Dezvoltarea accelerată a noilor tehnologii informatice şi de comunicare a contribuit fără echivoc la digitalizarea vieţii cotidiene într-o manieră şi la o profunzime de neimaginat cu doar două decenii in urmă. Internet, micro-procesor, social media, comunităţii virtuale, www, portabilitate, smart phones, 3D, wireless şi net-banking sunt doar câteva noţiuni pe care peste 2 miliarde de pământeni le folosesc deja zilnic. Spaţiul social virtual dezvoltat în complementaritate şi nu în opoziţie cu spaţiul social efectiv este generat ca o rezultantă a interconectării utilizatorilor unei tehnologii digitale care permite o transcendere facilă atât a distanţelor geografice cât şi a decalajelor temporare. A fi „on-line” nu mai este un status rezervat doar pentru cunoscători, pentru specialişti sau pentru cei aleşi. La data scrierii acestui CFP Satul virtual global numără o populaţie de 2.405.518.376 locuitori. Ce noi resurse sociale se generează în cadrul acestuia, ce efecte are interconectivitatea asupra stilurilor de viaţă din realitatea efectivă şi mai ales ce perspective de evoluţie se pot estima pentru următorii 5 sau 10 ani, sunt doar câteva întrebări la care ştiinţele sociale sunt invitate să caute răspunsuri.

Dezvoltarea accelerată a noilor tehnologii informatice şi de comunicare a contribuit fără echivoc la digitalizarea vieţii cotidiene într-o manieră şi la o profunzime de neimaginat cu doar două decenii in urmă. Internet, micro-procesor, social media, comunităţii virtuale, www, portabilitate, smart phones, 3D, wireless şi net-banking sunt doar câteva noţiuni pe care peste 2 miliarde de pământeni le folosesc deja zilnic. Spaţiul social virtual dezvoltat în complementaritate şi nu în opoziţie cu spaţiul social efectiv este generat ca o rezultantă a interconectării utilizatorilor unei tehnologii digitale care permite o transcendere facilă atât a distanţelor geografice cât şi a decalajelor temporare. A fi „on-line” nu mai este un status rezervat doar pentru cunoscători, pentru specialişti sau pentru cei aleşi. La data scrierii acestui CFP Satul virtual global numără o populaţie de 2.405.518.376 locuitori. Ce noi resurse sociale se generează în cadrul acestuia, ce efecte are interconectivitatea asupra stilurilor de viaţă din realitatea efectivă şi mai ales ce perspective de evoluţie se pot estima pentru următorii 5 sau 10 ani, sunt doar câteva întrebări la care ştiinţele sociale sunt invitate să caute răspunsuri.

Numărul tematic al revistei Sociologie Românească (1/2014) este deschis pentru lucrări care doresc să contribuie la identificarea, evidenţierea şi clarificarea proceselor, fenomenelor şi manifestărilor contemporane desfăşurate în şi în legătură cu spaţiul virtual. Sunt binevenite abordări teoretice inovative, cercetări de teren şi studii de caz, exemple de bună practică şi recenzii de profil.

Data limită pentru primirea articolelor:1 noiembrie 2013

Va rugăm să încărcaţi lucrările în format electronic, în format .doc sau .docx, folosind formularul online disponibil la adresa: www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/formular-de-trimitere-online-a-manuscriselor, respectând instrucțiunile pentru autori găsite pe pagina web a revistei, www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/instructiuni-autori. Pentru orice întrebări vă rugăm contactaţi coordonatorul acestui număr, Bogdan Nadolu, pe adresa bnadolu@socio.uvt.ro.

Despre revistă
Sociologie Românească este revista Asociației Române de Sociologie, editată în colaborare cu Editura Institutul European din Iași, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Universitatea de Vest din Timişoara și Universitatea din Oradea. Procesul de revizie este de tipuldouble blind peer-review, revista fiind indexată în baze de date internaționale (CEEOL, ProQuest – Sociological Abstracts, EBSCO – SocINDEX with Full Text, ULRICHSWEB Index Copernicus, GESIS (Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe)) și acreditată în categoria B+ de către CNCS. Mai multe informații pe pagina web a revistei: www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca

%d blogeri au apreciat: