Reviste de sociologie din România

În acest material sunt prezentate, în ordine alfabetică, publicațiile sociologice editate în România. În cazul în care acestea nu mai sunt active este precizat intervalul de timp în care au apărut.

Caiete de Antropologie Istorică

Prin publicarea de articole cu o înaltă valoare ştiinţifică, revista îşi propune în primul rând stimularea dialogului pluridisciplinar şi promovarea celor mai noi paradigme ale cunoaşeterii şi a metodologii inovative de cercetare. Articolele apărute în numerele tematice ale revistei tratează probleme precum: oamenii şi moartea, universul familiei şi al rudeniei, istoria corpului uman, alimentaţia, habitatul, moda şi vestimentaţia, istoria ecologică (epidemii, calamităţi naturale), sărbătoarea şi loazirul. Toate aceste subiecte sunt tratate din perspectiva antropologiei istorice, a istoriei mentalitaţilor collective şi imaginarului social. Prin acestea revista realizează o pledoarie pentru o istorie care să răspundă mai bine la exigenţele epistemologice ale timpului nostru.

Revista Caiete Sociologice (2003-2007)

Revista Caiete Sociologice este redactată în limbile franceză, engleză şi română, reprezentând un veritabil instrument teoretic şi metodologic, atât pentru studenţi şi cercetători, cât şi pentru mediile universitare şi profesionale, în general. Destinată profesorilor și cercetătorilor, precum și studenților și absolvenților, Școala Franco-Română de Metodologie în științele Sociale propune o abordare critică asupra metodelor și tehnicilor de identificare a problemelor sociale, atât în privința utilizării lor, cât și a posibilităților de a le pune în aplicare. Pentru a permite participanților formarea unei viziuni coerente și actuale asupra cercetării empirice în domeniul sociouman, manifestarea științifică reunește cursuri, dezbateri și conferințe în domenii variate ale Științelor sociale: statistică socială, cercetări de teren, studii de evaluare etc.

Compaso

logo compasoCompaso (Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology) aims to support the exploration of the mutual constitution of social realities and forms of knowledge, by drawing attention to their multiplicity and complicity in action. The Journal publishes original research encouraging a comparative approach that musters and confronts multiple strands of theoretical orientation, methods, materials, pieces of research or other social realities. We encourage the submission of research articles that answer theoretically informed questions with sound argumentation based on empirical data, using qualitative or quantitative analyses. The Journal also publishes research notes, review articles, theoretical essays, and book reviews relevant for comparative research.

European Review of Applied Sociology

European Review of Applied Sociology is a double-blind peer-reviewed scholarly journal that publishes scientific articles, research reports, teaching notes, essays and book reviews. The Journal consistently covers an array of subject areas including social change and social structures, globalization, social networks, communication, law and politics, labor market, migration, ageing, social work, community research, family, social statistics and other topics from applied sociology.

Journal for the Study of Religions and Ideologies

Journal for the Study of Religions and Ideologies is the first Romanian journal selected for coverage in Arts & Humanities Citation Index and Current Contents: Arts & Humanities, ISI databases. J.S.R.I. is an international on-line publication of SCIRI (the Seminar for the Interdisciplinary Research of Religions and Ideologies) and SACRI (the Academic Society for the Research of Religions and Ideologies). It is a peer-review academic publication intended for professors and researchers interested in the study of religions and ideologies. J.S.R.I. encourages interdisciplinary approaches of religions, engaging the following domains: religious studies, philosophy of religions, ethics, political philosophy and political science, anthropology, sociology, interreligious dialogue and communications theory. All articles must explore the religious dimension of the issues covered.

Journal of Humanistic and Social Studies

The Journal of Humanistic and Social Studies is a scientific publication issued by the Faculty of Humanistic and Social Sciences within “Aurel Vlaicu” University of Arad. The journal aims at developing inter-disciplinary and complementary research and cooperation between specialists, encouraging scientific and deontological rules. There are also appreciated, studies which prove a high level of novelty in the field of research and interest for innovation and originality.  The journal publishes scientific articles and book reviews in English, French, Italian, Spanish, German and Romanian (only studies of applied linguistics) in the following fields of research: Theory, History and Literary Criticism; Linguistics, Stylistics and Translation Studies; Social and Educational Studies; Book reviews, interviews and authors’ presentations. JHSS is a biannual journal, issued since 2010, being highly active in the contemporary flow of ideas and having a large spreading in the country and abroad. The outstanding editorial board as well as the indexation in the DOAJ and Copernicus databases, provides the journal with international visibility.

Journal of Research in Higher Education

The Journal of Research in Higher Education (JRHE) is published by Babeș-Bolyai University and edited by the Centre for University Strategy and Quality Management  (CUSQM), twice-yearly, in English (the authors may choose a second international language for the abstract of their article), online. JRHE is sent to libraries in Romania and abroad, as well as to international data bases. JRHE publishes studies concerning the field of higher education, as well as topics connected to policies and management in the academic field, alongside topics pertaining to history of higher education. Thus, JRHE hosts research, articles, debates and reviews examining various issues of higher education, with an emphasis on empirical research and on policies in the field, informing its readers of the latest progress in the field.

Journal of Romanian Studies

The Journal of Romanian Studies, jointly developed by The Society for Romanian Studies and ibidem Press, is a biannual, peer-reviewed, and interdisciplinary journal. It examines critical issues in Romanian studies, linking work in that field to wider theoretical debates and issues of current relevance, and serving as a forum for junior and senior scholars. The journal also presents articles that connect Romania and Moldova comparatively with other states and their ethnic majorities and minorities, and with other groups by investigating the challenges of migration and globalization and the impact of the European Union.

Journal of Social Research & Policy

Welfare states have made well-being one of the main focuses of public policies. Social policies entail, however, complicated, and sometimes almost insurmountable, issues of prioritization, measurement, problem evaluation or strategic and technical decision making concerning aim-setting or finding the most adequate means to ends. Given the pressures to effectiveness it is no wonder that the last several decades have witnessed the imposition of research-based social policies as standard as well as the development of policy-oriented research methodologies. Inspired by this acute interest, our journal aims to host primarily articles based on policy research and methodological approaches of policy topics. Our journal is open to sociologically informed contributions from anthropologists, psychologists, statisticians, economists, historians and political scientists. General theoretical papers are also welcomed if do not deviate from the interests stated above. The editors also welcome reviews of books that are relevant to the topics covered in the journal.

Jurnalul Practicilor Pozitive Comunitare

JPPC a fost fondat in anul 2001 in cadrul unui proiect finantat de Banca Mondială cu privire la dezvoltarea serviciilor in comunitate. JPPC ofera un mediu stiintific de inalt nivel, pentru dezbaterea problemelor sociale contemporane si publicarea articolelor stiintifice originale privind gandirea si cercetarea sociala. Avand patru aparitii pe an, jurnalul se adreseaza cercetatorilor, profesorilor si studentilor in stiinte sociale, practicienilor, decidentilor si publicului larg din intreaga lume. Prin articolele publicate crestem capacitatea de cunoastere si de intelegere a individului si a vietii sociale, integram experientele de cercetare si rezultatele acestora in programe, proiecte sau activitati relevante si semnificative, cu finalitate si de impact, facilitam circulatia ideilor si procesul de producere a acestora, de valorizare si de valorificare a cunoasterii.

Postmodern Openings

The Postmodern Openings journal aims to promote excellence in social and humanist research with reference to the local-universal dynamics in the context of globalization. Postmodernity is a key moment for the interpenetration of the values of national or spiritual collective identity with global pseudo-identities. The deconstruction of values, a specific sign of postmodernity, primarily affects local spiritual and cultural identities. We understand postmodernity as a revolution of the individual in front of the Universe, in the sense of asserting the individual and deconstructing any structures, while transmodernity is a return to the founding unit. The crises of the postmodern society, generated by consumerism and post-industrialism, are – for a representative of the transmodern paradigm – signs of a „fractal growth” on another horizon, neither superior nor inferior qualitatively, signs of another modulation of the same fundamental experience of One. The twentieth-century „linguistic rotation” had as its starting point, the concept of structure. Postmodernism starts from the deconstruction of the representation structures, precisely with the argument of the idea of language play, as a „grammar” of the understanding of reality.

Revista Calitatea Vieţii

Revista Calitatea Vieţii a fost fondată în anul 1990 şi se doreşte a fi un forum ştiinţific de înalt nivel, ce dezbate problemele sociale contemporane. Având patru apariţii pe an, revista se adresează cercetătorilor, profesorilor, studenţilor în ştiinţe sociale, precum şi decidenţilor în domeniul politicilor sociale şi publicului larg. Calitatea vieţii găzduieşte articole – empirice, teoretice, metodologice – în domeniile calităţii vieţii şi politicilor sociale, precum şi în arii de cercetare conexe. Subiectele tratate includ: standardul de viaţă, modelele de consum, ocuparea, sănătatea, locuirea, mediul politic, mediul înconjurător, educaţia, serviciile sociale, familia şi relaţiile interpersonale, timpul liber, stilurile de viaţă, bunăstarea subiectivă etc.

Revista de Cercetare și Intervenție Socială

Revista de Cercetare și Intervenție Socială (Review of Research and Social Intervention) is a quarterly peer reviewed academic journal which publishes original papers about the theory, methods, and research, practice and conferences presentations about the research in social field. The general goal of RCIS is to present the best work in and about contemporary society and the phenomenon, in order to improve the knowledge base and practice of its readers. Because the field of social reality is diverse, with different intellectual traditions, approaches to practice, research methods and domains of application, the papers published in RCIS will reflect this diversity.

Revista de Economie Socială

Revista de Economie Socială se dorește a fi un cadru de promovare, reflecție și dezbatere a temelor de interes pentru domeniul economiei sociale. Articolele și studiile publicate vor reflecta aspecte teoretice și practice, experiențe locale, naționale și transnaționale. Revista de Economie Socială încurajează abordări inovatoare inter și transdisciplinare pentru dezvoltarea economiei sociale, reunind perspective teoretice din mediul academic și de cercetare cu perspectivele practice ale organizațiilor profit și non-profit, ale experților din întreprinderile sociale și administrație. Revista publică articole originale din domeniul economiei sociale. O condiţie necesară pentru acceptarea spre publicare este aceea ca articolul să nu fi apărut anterior în alte reviste sau volume. Republicarea unui articol deja apărut se face doar în cazuri excepţionale. De asemenea, publicăm recenzii despre cărţi de economie socială. Sunt binevenite dezbaterile şi polemicile academice.

Revista de Sociologie Aplicată

Revista de Sociologie Aplicată este o publicație a Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității București. Își propune să publice lucrări ale studenților facultății care fie au fost realizate pentru cursuri, fie au fost pregătite ca lucrări de licență și dizertație, fie au fost scrise special pentru această publicație. Scopul nostru este de a face publică munca depusă de studenții noștri și de a o pune la dispoziție tuturor celor cărora le-ar putea fi de folos.

Revista Română de Sociologie

Revista Română de Sociologie este una dintre cele mai prestigioase publicaţii academice din România în domeniul sociologiei şi altor ştiinţe sociale. Revista Română de Sociologie este o resursă ştiinţifică valoroasă, utilă pentru toţi cei interesaţi de studiile şi cercetările întreprinse de sociologii români sau de peste hotare în diferite domenii de interes academic şi practic, publicaţia editând periodic numere cu caracter tematic, dedicate abordării noilor tendinţe sociale, economice şi culturale care caracterizează atât societatea românească în perioada post-aderare, cât şi lumea contemporană, în ansamblul său. O parte substanţială din revistă este alocată valorificării celor mai bune tradiţii din domeniul teoriei şi cercetării sociologice româneşti. Nu în ultimul rând, revista publică recenzii ale unor lucrări de prestigiu din literatura de specialitate românească şi străină şi, de asemenea, informări cu privire la manifestări ştiinţifice de profil organizate în România şi în alte ţări.

Revista Universitară de Sociologie

Revista Universitară de Sociologie este continuatoarea Revistei Universitare de Ştiinţe Sociale, fondată în anul 2004. Revista Universitară de Sociologie apare sub egida Institutului Social Oltenia şi a Catedrei de Sociologie Universitatea din Craiova şi este o publicaţie semestrială. Revista Universitara de Sociologie  is a semi-annual journal, that is addressed primarily to academic staff, researchers and Ph.D. candidates whom interests are in the field of social sciences. The international scientific Committee of the journal includes well well-known researchers and experts in social sciences, not only from Romania but also from  other countries (France, Italy, Spain, Greece, Bulgaria).

Romanian Journal of Population Studies

The purpose of the Romanian Journal on Population Studies  is to share the demographic realities, mainly from Romania, to all scholars from around the world who have an interest in this field, and to host relevant studies regardless they are authored by Romanian natives or from abroad. Both descriptive studies and research papers in demographic field are welcome. The Romanian Journal on Population Studies is an interdisciplinary journal covering the social, historical, geographical, and economic aspects of the population. The journal focuses both on analysis made from the historical perspective and the present realities as well as the predictions made in the field of population issues in Romania and in other countries from this part of Europe. The journal is open also for studies on population phenomena from other parts of the world or for theoretical or methodological papers relevant for the study of population.

Romanian Journal of Society and Politics (RJSP)

The Romanian Journal of Society and Politics (ISSN: 1582-5795; e-ISSN: 2393-3224) is a a long-standing Romanian scientific journal edited by the Faculty of Political Science within the National University of Political Science and Public Administration (SNSPA), Bucharest, Roumania and the Project for Civic Education and Academic Development Foundation (ECDA) which aims to publish high-quality, original research papers in the fields of political science, political theory, international relations, European studies and security studies. The journal first appeared in 2001, under the auspices of ECDA and the Romanian Society of Political Science. After a period of discontinued publication during the years 2007-2010, it was reestablished in 2011 within SNSPA and it has appeared on a semi-annually basis ever since. In 2015 the journal has published 12 regular articles.

Social Change Review

Social Change Review is an international peer-reviewed journal aiming to provide a forum for research and scientific debates on a wide range of topics within the area of social change and transformation in current societies. The journal comprehensively explores the social, cultural and political change from different perspectives in all areas of sociology or social anthropology. We welcome both theoretical and empirical based contributions. The journal is edited by the Lucian Blaga University of Sibiu, Department of Sociology and Social Work, under the patronage of the Romanian Sociological Association. Social Change Review was founded in 2003 and it has been published semiannually ever since. Between 2003 and 2009 the journal appeared under the name Revista de Sociologie covering a wide range of issues related to sociology, social work and social policy. The journal is relaunched with a new Editorial Board and a new name in 2010.

Social Research Reports

The Social Research Reports is a peer-reviewed, devoted to publishing research papers in all fields of social research. It aims to provide an international forum for the exchange of ideas and findings from researchers across different cultures and encourages research on the impact of social sciences. It also seeks to promote the transfer of knowledge between professionals in academia and practitioners by emphasizing research in which results are of interest or applicable to social practices. Manuscripts should be no more than 5.000 words all-inclusive and should be double spaced, written in English. Well-developed shorter manuscripts are also acceptable. Submitted papers will be screened by the volume editors before they are entered into the review process.

Sociologie Românească

Sociologie Românească găzduieşte analize sociologice în română şi engleză, cu accent asupra societăţii româneşti. Publicul ţintă este reprezentat de comunitatea ştiinţifică românească şi internaţională. Diferiţi actori ai dezvoltării sociale – politicieni, operatori in administraţia publică sau în ONG-uri, experţi – pot găsi în revistă, la rândul lor, informaţii relevante pentru teme sociale care îi interesează. Revista oferă spaţiu de publicare pentru opiniile, articolele ştiinţifice şi recenziile de carte ale tuturor sociologilor români şi străini. Sunt acceptate şi studii redactate în engleză sau franceză, relevante pentru publicul ţintă al revistei. Revista Sociologie Românească a fost înfiinţată în 1936 de reputatul sociolog roman Dimitrie Gusti. Desfiinţată în 1946 de regimul comunist, a fost reînfiinţată în 1990 de Asociaţia Română de Sociologie, care a rămas şi editorul revistei de atunci.

Studia Sociologia

Studia Sociologia a luat fiinţă în 1990 ca una dintre primele publicaţii academice în domeniul ştiinţelor sociale din România postsocialistă. Revista îşi propune să ofere spaţiu de dezbatere academică în primul rând problemelor specifice Europei Centrale şi de Est, fiind deschisă abordărilor multidisciplinare şi studiilor comparative. The journal offers space for academic endeavours on social issues in Central and Eastern Europe, welcoming multidisciplinary and comparative approaches in the fields of sociology, social work, social policies, anthropology, urban and rural studies. The core of each thematic issue is composed of research articles with empirical grounding, but methodological discussion papers and book reviews are also welcomed. Studia UBB Sociologia was one of the first Sociology journals in Romania, fully published in English since 2008. The majority of articles are authored by Eastern European scholars who embrace a theoretically informed, empirically grounded, comparative and critical perspective on social changes in the region.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: