CfC Ocupare şi incluziune socială

Volumul cu titlul Ocupare şi incluziune socială va fi realizat în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/49743: „Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii„, implementat de către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Pe baza unei selecţii de oferte care să asigure editarea la cele mai înalte standarde, volumul va fi publicat într-o editură inclusă în lista A2-Panel 4 – Edituri de prestigiu recunoscut. Volumul va cuprinde studii şi articole pe tematica ocupării şi incluziunii sociale realizate în cadrul proiectului precum şi alte contribuţii ale specialiştilor şi practicienilor din domeniu.


Volumul cu titlul Ocupare şi incluziune socială va fi realizat în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/49743: „Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii„, implementat de către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Pe baza unei selecţii de oferte care să asigure editarea la cele mai înalte standarde, volumul va fi publicat într-o editură inclusă în lista A2-Panel 4 – Edituri de prestigiu recunoscut. Volumul va cuprinde studii şi articole pe tematica ocupării şi incluziunii sociale realizate în cadrul proiectului precum şi alte contribuţii ale specialiştilor şi practicienilor din domeniu. 

PRINCIPALELE TEMATICI PE CARE LE VA ACOPERI VOLUMUL
1) Ocupare şi vulnerabilitate socială;
2) Reprezentări asupra grupurilor vulnerabile;
3) Incluziunea socială a grupurilor vulnerabile;
4) Politici şi proiecte în domeniul ocupării;
5) Atitudini faţă de solidaritatea socială;
6) Practici ale furnizorilor de servicii sociale şi de ocupare;
7) Bune practici în domeniul ocupării şi incluziunii sociale (contribuţii ale specialiştilor)

CERINŢE MINIMALE ALE STUDIILOR ŞI ARTICOLELOR
– o bună fundamentare teoretică şi factuală;
– articolele vor fi redactate la 7-9000 cuvinte în limba română cu rezumat in extenso de 700-900 de cuvinte în limba română şi engleză, redactare pe format A4, la 1,5 rânduri, TNR 12;
– graficele vor fi echivalate cu 500 de cuvinte (la format 1/3 din pagina);
– redactarea şi citarea conform standardelor APA (a se vedea şi http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa sau alte surse APA).
– contribuţiile pentru tema „Bune practici în domeniul ocupării şi incluziunii sociale” vor fi redactate în limba română la 1000-1500 cuvinte, format A4, la 1,5 rânduri, TNR 12; se recomandă ca aceste contribuţii să propună/prezinte abordări inovative în domeniul ocupării femeilor roma şi femeilor fără loc de muncă.

Data limită a primirii studiilor şi articolelor: 15 martie 2013 (denumirea articolului şi rezumatul in extenso este recomandabil să fie trimise până la 1 martie). Articolele vor fi trimise la adresa: marinafrds@yahoo.com cu subiectul volum OIS.

Data limită a apariţiei volumului: 15 octombrie 2013

Coordonatorii ştiinţifici ai volumului: Bogdan Voicu, Mircea Comşa, Ştefan Cojocaru, Mihai Pascaru, Lucian Marina

%d blogeri au apreciat: