CfP Revista Sociologie Românească nr. 2/2014

logo socroApel pentru lucrări Revista Sociologie Românescă numărul 2/2014 „Cum a fost practicată şi gândită sociologia românească în secolul XX”, coordonator Zoltan Rostaş, Universitatea din Bucureşti. Numărul tematic al revistei Sociologie Românească (2/2014) aruncă o provocare sociologilor români, incitând la cercetări noi de factura istoriei sociale, care urmăresc înţelegerea personalităţilor, mişcărilor, instituţiilor cu relevanţă pentru  sociologia românească în secolul XX.

logo socroApel pentru lucrări Revista Sociologie Românescă numărul 2/2014 „Cum a fost practicată şi gândită sociologia românească în secolul XX”, coordonator Zoltan Rostaş, Universitatea din Bucureşti. Numărul tematic al revistei Sociologie Românească (2/2014) aruncă o provocare sociologilor români, incitând la cercetări noi de factura istoriei sociale, care urmăresc înţelegerea personalităţilor, mişcărilor, instituţiilor cu relevanţă pentru  sociologia românească în secolul XX.

Invităm potenţialii autori să investigheze modul de manifestare, motivaţia, cadrul temporal, local şi social al temei propuse. Ne interesează, astfel, mai mult drumul spre tema articolului decât prezentarea ei ca atare. Cu alte cuvinte, ne interesează mai degrabă înţelegerea sincronică, plasarea într-un câmp cultural social concret a temei decât urmărirea diacronică-critică retroactivă. Nu acceptăm descrieri sintetice conceptuale ale unor curente, şcoli, personalităţi, opere, cercetări, dezbateri, teorii şi, mai ales, nu acceptăm evaluări privind actualitatea acestora. Exemplu: nu ne interesează atât ce a spus Eugeniu Speranţia sau în ce constă sociologia sa, eventual analizând ce mai poate fi valabil astăzi din ea. Ci ne interesează de ce, cum şi în ce context social s-a dezvoltat sociologia lui E. Speranţia.

Numărul tematic al revistei Sociologie Românească (2/2014) aruncă o provocare sociologilor români, incitând la cercetări noi de factura istoriei sociale, care urmăresc înţelegerea personalităţilor, mişcărilor, instituţiilor cu relevanţă pentru  sociologia românească în secolul XX.

Invităm potenţialii autori să investigheze modul de manifestare, motivaţia, cadrul temporal, local şi social al temei propuse. Ne interesează, astfel, mai mult drumul spre tema articolului decât prezentarea ei ca atare. Cu alte cuvinte, ne interesează mai degrabă înţelegerea sincronică, plasarea într-un câmp cultural social concret a temei decât urmărirea diacronică-critică retroactivă. Nu acceptăm descrieri sintetice conceptuale ale unor curente, şcoli, personalităţi, opere, cercetări, dezbateri, teorii şi, mai ales, nu acceptăm evaluări privind actualitatea acestora. Exemplu: nu ne interesează atât ce a spus Eugeniu Speranţia sau în ce constă sociologia sa, eventual analizând ce mai poate fi valabil astăzi din ea. Ci ne interesează de ce, cum şi în ce context social s-a dezvoltat sociologia lui E. Speranţia.

În acest demers sursele nu vor fi doar texte sociologice, ideologice, ci şi memorii, istorii orale, istorii sociale, documente de arhivă care să cuprindă mai larg sau mai restrâns perioada concretă analizată. Prin aceasta propunere nu urmărim nici demitizare, nici reabilitare, ci înţelegerea personalităţilor, mişcărilor, instituţiilor unor vremurilor apuse.

Pentru lămuriri vă rugăm contactaţi  coordonatorul acestui număr, prof. univ. dr. Zoltan Rostaş, pe adresa zoltan.z.rostas@gmail.com.

Data limită pentru primirea articolelor: 15 ianuarie 2014

Va rugăm să încărcaţi lucrările în format electronic, în format .doc sau .docx, folosind formularul online disponibil la adresa: www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/formular-de-trimitere-online-a-manuscriselor, respectând instrucțiunile pentru autori găsite pe pagina web a revistei, www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/instructiuni-autori.

Despre revistă
Sociologie Românească este revista Asociației Române de Sociologie, editată în colaborare cu Editura Institutul European din Iași, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Universitatea de Vest din Timişoara și Universitatea din Oradea. Procesul de revizie este de tipuldouble blind peer-review, revista fiind indexată în baze de date internaționale (CEEOL, ProQuest – Sociological Abstracts, EBSCO – SocINDEX with Full Text, ULRICHSWEB Index Copernicus, GESIS (Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe)) și acreditată în categoria B+ de către CNCS. Mai multe informații pe pagina web a revistei: www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca

%d bloggers like this: