CfP ACUM, Brașov, 2013

A VII-a ediție a Colocviului Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2013 este organizat de Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării al Universității Transilvania din Brașov, în 14 şi 15 noiembrie 2013.

Într-o lume în care viața socială este puternic influențată de tehnologia informației, vă provocăm să reflectăm împreună asupra modului în care putem transfera funcția „defragmentare” din științele informaticii în științele sociale pentru a crește funcționalitatea sistemului social. ACUM 2013 își propune să fie un imbold pentru defragmentare – defragmentarea învățării profesiilor noastre, defragmentarea practicilor noastre profesionale, defragmentarea cercetării, defragmentarea comunităților noastre profesionale.

A VII-a ediție a Colocviului Internațional de Științe Sociale și ale Comunicării ACUM 2013 este organizat de Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării al Universității Transilvania din Brașov, în 14 şi 15 noiembrie 2013. Într-o lume în care viața socială este puternic influențată de tehnologia informației, vă provocăm să reflectăm împreună asupra modului în care putem transfera funcția „defragmentare” din științele informaticii în științele sociale pentru a crește funcționalitatea sistemului social. ACUM 2013 își propune să fie un imbold pentru defragmentare – defragmentarea învățării profesiilor noastre, defragmentarea practicilor noastre profesionale, defragmentarea cercetării, defragmentarea comunităților noastre profesionale.

I. Sectiuni
Lista de teme este orientativă și indică ariile principale în care de interes ale colocviului. Autorii sunt liberi să se înscrie și cu alte teme adiacente, care se încadrează în tema conferinței.

 1. EGALITATE ȘI INEGALITATE. CE ESTE ACCEPTABIL ȘI CE NU ESTE ACCEPTABIL, coordonator: conf. dr. Gheorghe Onuţ

  • Lucrări, studii finite
  • Lucrările, studii, cercetări explorative
  • Obiective de cercetare, conjectări sau/și ipoteze;
 2. DEZVOLTARE COMUNITARĂ ȘI INTERVENȚIE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ, coordonator: conf. dr. Codrina Şandru
  • Modele de bună practică în asistența socială
  • Empowerment și grupuri vulnerabile
  • Asistența socială a copilului și familiei
  • Voluntariat și responsabilitate socială
  • Studii de comunitate
  • Dezvoltare locală – dezvoltare regională
 3. COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, coordonator: lect. dr. Florin Nechita
  • Strategii si tactici in comunicarea publicitara
  • Branding
  • Etica in comunicare
  • Comunicarea si gestiunea crizelor
  • Responsabilitatea sociala corporativa – instrument al comunicarii de marketing
  • Cultura informatiei si acces deschis
  • Comunicare interculturala
  • Comunicarea de masa in cultura, politica si societate
  • Relatiile publice si reputatia de brand
  • Aspecte sociale ale noilor tehnologii de comunicare
  • Profesionisti in comunicare

II. Ateliere

 1. Sociologie vizuală: proiectul ,,Dincolo de gard“ [Cercul ştiinţific studenţesc ,,Anton Golopenţia“]– coordonator: Stefan Ungurean;
 2. Sociologie dramaturgică: proiectul: ,,Dramatizări ale schiţelor lui Ion Luca Caragiale“ [Cercul ştiintific studenţesc ,,Erving Goffman“]– coordonator: Stefan Ungurean.

Date importante
15 iulie 2013 – trimiterea abstractului în limba engleză
30 septembrie 2013 – trimiterea lucrării in extenso în limba engleză respectând cerințele de redactare ale Buletinului Științific al Universității Transilvania http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20VII/send7.html
 Toate lucrările care vor îndeplini condițiile științifice și de redactare ale BUT (revistă cotată B+, indexată în EBSCO Publishing DataBase, DOAJ, VLEX,) vor fi publicate într-un număr special al revistei.

Taxa de participare
100 RON – include costurile de publicare a articolelor, mesele de prânz și cină festivă în zilele de 14 și 15 noiembrie.
Taxa va fi achitată în contul nr. RO65TREZ131504601X000287 deschis la TREZORERIA BRAȘOV cu menţiunea „Colocviul ACUM 2013”.

Contact
Persoane de contact:
Lect.univ.dr. Florin Nechita
Tel: 0723 – 693 843
E-mail: florin.nechita@unitbv.ro
 Asist.univ.drd. Ada Dobrescu – secretar comitet organizare
Tel: 0745 – 359 932
E-mail: ada.dobrescu@unitbv.ro

%d bloggers like this: