Sociologia Jurnaliștilor 2020

Stencil în București

Această pagină se adresează studenților FJSC din anul III, Jurnalism, grupele 1-4, care fac seminarul cursului Sociologia Jurnaliștilor cu Eugen Glăvan în anul universitar 2019/2020. Informațiile conținute se referă la prezentarea cursului și seminarului, bibliografie, caracteristicile evaluării, detalii despre activitățiile curente de seminar, alte informații necesare pentru derularea activității. Pentru nelămuriri, sugestii sau nemulțumiri pot fi contactat la glavan.eugen@yahoo.com.

Descrierea cursului

Cursul prezintă câteva din coordonatele socio-culturale majore prin care se definește condiția jurnalistului in lumea contemporană. Fișa disciplinei poate fi găsită aici.

Evaluarea studenților

Condiție preliminară de evaluare: prezența la minim șapte seminarii. 

Nota de seminar se calculează pe baza a trei criterii:
1. participarea activă la seminar. Excurtus: a pune întrebări, a te implica, a sintetiza materia, a progresa…
2. media a două teste de verificare;
3. eseu.

Media acestor criterii de evaluare trebuie să fie cel putin 5 (cinci) pentru a intra în examen.

Teste

Pe durata semestrului sunt programate două teste, în săptămânile (seminariile) 5 (18 martie 2020) și 8 (08 aprilie 2019). Conținutul acestora va acoperi materia parcursă până la momentul respectiv. Structura acestora va fi diferită și va putea cuprinde întrebări închise tip grilă, adevărat/fals, potrivire, alegere multiplă și întrebări deschise de tip răspuns scurt sau eseu.

Testul 1 (18 martie 2020): varianta rezolvată va putea fi găsită aici.

Testul 2 (08 aprilie 2020): varianta rezolvată va putea fi găsită aici.

Eseu

Structura și tematica au fost prezentate la seminar. În acest material veți găsi informațiile necesare. Realizarea eseului este obligatorie pentru toți studenții.

Seminar

În tabelul de mai jos puteți găsi programarea temelor abordate la seminar și bibliografia aferentă. 

# Data Seminar Bibliografie Exercițiu
1 19.03.2020 8.2.1. Introducere: Prezentarea seminarului și a bibliografiei, precizarea exigențelor de evaluare, plasarea seminarului în contextul Planului de învățământ al facultății. Căi de acces in jurnalism, test, chestionar.

Test cunoștințe și agilitate mentală
2 26.03.2020 8.2.2. Conceptele de profesiune, profesionalism, profesionalizare; criterii de definire a statutului profesional; definiții ale jurnalistului. Coman, M., 2016, Introducere in sistemul mass media, Iași, Polirom, partea a II-a (Statutul profesional, pp. 239-264) (Organizarea activității în instituțiile de presă, pp. 265-293) Distincții conceptuale și forme logice
3 04.03.2020 8.2.3. Organizarea activităților in instituțiile de presă. Ierarhii și norme de comportament; diviziunea muncii și apariția celor doua funcții majore: reporterul și editorul; birocrațiile ne-birocratice Zelizer, Barbie, 2007,  Despre jurnalism la modul serios, Iași, Polirom. Cap. Sociologia și jurnalismul, pp. 55-88.  
4 11.03.2020 8.2.4. Sociologia educației: actori individuali și structuri sociale. Rolul tipurilor de capital non-monetar în reproducerea culturii. Bourdieu, Pierre. (1999). Rațiuni practice. O teorie a acțiunii. București: Meridiane. Cap. II Noul capital, pp. 26-40.  
5 18.03.2020 8.2.5. Jurnalistul și mediul sau profesional: cooperare și conflict. Forme ale controlului. Birocrațiile nebirocratice Bantz, C., 1997, News organizations: Conflict as a crafted Cultural Norm. În D. Berkowitz (Ed.) Social Meaning of News, Sage (pp. 123-137) Test
6 25.03.2020 8.2.6. Proceduri de lucru și modele de comportament standardizate. Practicile de rutină – avantaje și dezavantaje; procesele decizionale sub presiunea criteriilor de tip economic, birocratic, ideologic; criterii de definire a evenimentului și știrii. Rieffel, R., 2008, Sociologia mass media, Iași, Polirom, cap. Profesioniștii mass media (pp. 127-166)  
7 01.04.2020 8.2.7. Mass-media ca spectacol: narațiuni mediate ale interacțiunilor și relațiilor umane. Ai postat pe Instagram? Ai dat „Like” la fotografiile prietenilor pe Facebook? Debord, Guy. (1992 [2011]). Societatea spectacolului. București: RAO.  
8 08.04.2020 8.2.8. Cultura profesională. Norme, valori, role conception, job satisfaction ; reprezentări sociale, simboluri și mituri ale profesiei în cultura populară. Vasilendiuc, N., 2011, Cultura profesională a jurnaliștilor, București, Ed. Universității din București (Cap. 2 Cultura profesională…, pp. 31-74) Test
9 15.04.2020 8.2.9. Condiția jurnaliștilor in Romania post-comunistă. Profesionalism – amatorism, angajare – independență, prestigiu – pierderea credibilității, exercițiul profesional – exercițiul managerial, corupția etc. Coman, M., 2003, Mass media in Romania post-comunistă, Polirom, Iași, cap. Profesia și controlul câmpului profesional (pp. 141-162)  
10 22.04.2020 8.2.10. Societatea postmodernă: antreprenoriat și rețele in/formale în jurnalism. Deuze, Mark, & Witschge, Tamara. (2018). Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism. Journalism, 19(2), 165-181. Recapitulare

În documentul de mai jos sau aici găsiți centralizate pe grupe informații despre prezențele la seminar (PS), evaluarea pentru activitatea de seminar (AS), notele pentru cele trei teste (T) și eseu. Informațiile vor fi actualizate permanent în funcție de derularea activităților din timpul semestrului. În eventualitatea că acestea nu se afișează complet pe dispozitive mobile vă rog să folosiți un computer și un browser modern.

%d blogeri au apreciat: