Conferința ARS, Oradea, 2012

sociologic conf oradea Conferința Internațională „Sociologia europeană: noi provocări şi oportunităţi„, organizată de Asociația Română de Sociologie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane şi Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române își propune să deschidă un spaţiu de investigare a noii situații cu care societăţile noastre se confruntă

sociologic conf oradea

I

mediat după căderea Cortinei de Fier, în Europa a dominat o viziune optimistă, împărtășită și de sociologi, că lumea evoluează în mod natural spre mai bine. Se părea că Uniunea Europeană se va consolida şi va relansa întregul continent, iar fostele ţări comuniste din Est vor finaliza obiectivele tranziţiei şi vor atinge în scurt timp o prosperitate modernă şi consolidată. Sociologia a fost chemată să pună umărul la procesul natural pozitiv de dezvoltare și a făcut-o cu responsabilitate şi competenţă. În același timp, în acest domeniu de studiu a dominat o linişte tematică, puține căi alternative fiind explorate. Astăzi, suntem conştienţi că lumea nu merge de la sine spre mai bine. Noi probleme au devenit relevante pentru întreaga lume, multe dintre ele afectând tot spațiul european, iar conceptualizările și instrumentele dezvoltate de sociologi își dovedesc tot mai vădit limitele. Pentru sociologi, ca și pentru întreaga lume, viitorul e populat de riscuri, de noi provocări, dar şi de noi oportunităţi. Noile probleme impun noi soluţii. Este momentul ca sociologia să exploreze noi direcţii de cercetare, să identifice noi teme de interes și chiar să regândească temele curente într-o nouă perspectivă.

Conferința Internațională „Sociologia europeană: noi provocări şi oportunităţi”, organizată de Asociația Română de Sociologie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane şi Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române își propune să deschidă un spaţiu de investigare a noii situații cu care societăţile noastre se confruntă. Ea reuneşte contribuţii teoretice și empirice din sociologie dar și din domenii apropiate precum demografia, antropologia și asistența socială. Teoreticienii şi practicienii din domeniile mai sus menţionate sunt aşteptaţi să prezinte lucrări şi să participe la dezbateri.

Secţiuni: (pentru a vizualiza coordonatorii şi o scurtă prezentare a secţiunilor accesaţi www.conference.arsociologie.ro/sections/lista-sectiunilor)
1. Transformări în grupul familial specific societății postmoderne.
2. Challenging Heteronormative Family Practices in Eastern Europe.
3. Employment hardships and perspectives of the youth.
4. Economia socială: provocări și oportunități pe piața muncii.
5. The European Social Model and the Nordic welfare state in post-Lisbon era.
6. Higher education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development in the Cross-Border Area – Romania-Hungary.
7. Viitorul educaţiei în România: măsuri reparatorii şi schimbări paradigmatice.
8. Tineret şi educaţie în societatea actuală.
9. Bunăstarea copiilor şi adolescenţilor.
10. Drepturile copiilor şi societatea.
11. Politici sociale în asistenţa socială.
12. Asistenţa socială a grupurilor de risc. Tendinţe actuale şi oportunităţi de dezvoltare.
13. Îmbătrânirea globală și implicațiile sociale ale acestui fenomen.
14. Starea evaluării de programe și proiecte sociale în România.
15. Calitatea vieții și inegalități sociale.
16. Politici sociale şi penale europene în domeniul prevenirii şi controlului criminalităţii.
17. Noi perspective asupra şcolilor clasice de sociologie românească.
18. Dialogul social în România. Evoluţie sau involuţie?
19. Changes and Constants: Understanding European Societies using Qualitative Research Methods.
20. Transformarea spaţiului urban în oraşul postsocialist.
21. Problemele sociale în mediul rural.
22. Local-Global Dialectics: Hybridization and Identities’ (Re)construction.
23. Identitate şi interculturalitate în spaţiul social european.
24. Renaşterea “comunităţii şi a “nivelului local”.
25. Protest și violență politică: între partizanat politic și activism civic.
26. România în anul electoral 2012. Perspectiva sociologică.
27. Noi perspective în cercetarea resurselor umane.
28. Impactul transformărilor legislative asupra realităților sociale.
29. Initiatives, developments and issues of financial stability at the European and national level.

Propuneri de lucrări. Rezumatele în limba engleză ale lucrărilor, compuse din maxim 250 cuvinte, trebuie încărcate electronic până la data de 25 Iulie 2012. Formularul de înregistrare online poate fi accesat la: www.conference.arsociologie.ro/Online-abstract-submission. O persoană nu poate semna (ca autor sau co-autor) mai mult de două lucrări prezentate în cadrul conferinţei. Participanţii vor fi notificaţi online cu privire la acceptarea lucrărilor până la data de 30 Iulie 2012.

Înregistrarea participanţilor. Participanţii trebuie să se înregistreze până la data de 5 Septembrie 2012, confirmând plata taxei aferente conferinţei (contul va fi afişat pe pagina conferinţei). Taxa de 150 RON/35 EUR (100 RON/25 EUR pentru masteranzi sau doctoranzi) acoperă mapa şi cartea de rezumate a conferinţei, mesele şi trataţiile din pauzele de cafea. Participanţii sunt rugaţi să-şi suporte cheltuielile de transport şi cazare. Organizatorii vor negocia preţuri preferenţiale pentru cazarea în Oradea şi Băile Felix care vor fi afişate pe site-ul conferinţei.

Publicare. O selecţie a lucrărilor prezentate, trimise până la data de 15 Octombrie 2012, va fi publicată în numerele speciale ale revistelor Sociologie româneascăCalitatea vieţii şi Inovaţia socială. Lucrările vor fi selectate printr-un proces double blind peer-review.

Contact. Vă invităm să consultați pagina web a conferinței www.conference.arsociologie.ro sau să trimiteți întrebări la adresa electronică: conference@arsociologie.ro.

%d blogeri au apreciat: