CfP Revista Sociologie Românească nr. 3/2013

logo srApel pentru lucrări Revista Sociologie Românească, numărul 3/2013, “Perspective individuale si sociale asupra sănătății, bolii și sistemului de îngrijire a sănătății”, coordonator: Adela Elena Popa, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

logo srApel pentru lucrări Revista Sociologie Românească, numărul 3/2013, “Perspective individuale si sociale asupra sănătății, bolii și sistemului de îngrijire a sănătății”, coordonator: Adela Elena Popa, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Sănătatea, boala și aspectele diverse legate de sistemul medical românesc au suscitat întotdeauna dezbateri aprinse și controverse. Pe fondul unor reforme perpetue dar dezarticulate, sănătatea și boala au continuat să reprezinte subiecte adesea dificile, uneori incomode, atât în agenda oficială cât și în preocupările individuale. Numărul de față propune două registre de analiză a problemelor legate de sănătate și boală. Un prim registru este cel legat de sistemul de sănătate. Provocări tot mai mari sunt adresate sistemelor de sănătate nu doar în spațiul românesc, ci peste tot în lume. Există o presiune puternică asupra acestora pentru a realiza schimbarea, atât pentru a putea integra o nouă viziune și ideologie, aceea în care crește implicarea și responsabilizarea indivizilor și comunităților în planificarea și implementarea programelor de sănătate, cât și pentru a face față costurilor crizei economice. În același timp, pe fondul deteriorării condițiilor de viață și al schimbării trendurilor demografice, numărul celor ce au nevoie de asistență medicală este din ce în ce mai crescut. România încearcă, asemenea altor țări, să facă față acestor provocări prin reformarea sistemului medical.

Într-un alt registru se plasează modul de reprezentare și înțelegere la nivel individual a sănătății şi bolii. Sănătatea și boala ca experiențe personale, factorii care influențează raportarea noastră la aceste experiențe, expresiile sănătății și bolii la nivel corporal, percepția asupra propriei persoane și identități de-a lungul stărilor de boală, influența unor variabile sociale precum etnia, rasa, sexul, vârsta sau statusul socio-economic asupra modului de raportare la boală, toate acestea pot reprezenta teme fascinante de explorat.

Numărul tematic al revistei Sociologie Românească (3/2013) va găzdui lucrări dedicate unor analize macro- și microsociale, cantitative și calitative, încurajând diversitatea temelor abordate și caracterul lor comparativ sau interdisciplinar. Articolele se pot focaliza pe surprinderea experiențelor de sănătate și boală dintr-o perspectivă individuală sau pe diversele fațete ale sistemului medical precum reformă, servicii medicale, spitale și spitalizare, inegalitate în sănătate sau politici de sănătate precum descentralizarea spitalelor. Sunt binevenite de asemenea lucrările ce analizează indicatori si determinanți sociali ai sănătății și bolii în România, în relație cu calitatea vieții. Sunt invitați să contribuie cu lucrări sociologi, antropologi, politologi sau specialiști în alte domenii (medicină, psihologie) interesați de analize din perspectivă socială a diverselor aspecte medicale.

Data limită pentru primirea articolelor: 15.09.2013

Va rugăm să încărcaţi lucrările în format electronic, în format .doc sau .docx, folosind formularul online disponibil la adresa: www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/formular-de-trimitere-online-a-manuscriselor, respectând instrucțiunile pentru autori găsite pe pagina web a revistei, www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/instructiuni-autori. Pentru orice întrebări vă rugăm contactaţi coordonatorul acestui număr, Adela Elena Popa, pe adresa  adela.popa@ulbsibiu.ro.

Despre revistă
Sociologie Românească este revista Asociației Române de Sociologie, editată în colaborare cu Editura Institutul European din Iași, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Universitatea de Vest din Timişoara și Universitatea din Oradea. Procesul de revizie este de tipuldouble blind peer-review, revista fiind indexată în baze de date internaționale (CEEOL, ProQuest – Sociological Abstracts, EBSCO – SocINDEX with Full Text, ULRICHSWEB Index Copernicus, GESIS (Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe)) și acreditată în categoria B+ de către CNCS. Mai multe informații pe pagina web a revistei: www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca.

%d blogeri au apreciat: