Sociologia Jurnaliștilor 2019

Această pagină se adresează studenților FJSC din anul III, Jurnalism, grupele 1-5, care fac seminarul cursului Sociologia Jurnaliștilor cu Eugen Glăvan în anul universitar 2018/2019. Informațiile conținute se referă la prezentarea cursului și seminarului, bibliografie, caracteristicile evaluării, detalii despre activitățiile curente de seminar, alte informații necesare pentru derularea activității. Pentru nelămuriri, sugestii sau nemulțumiri pot fi contactat la glavan.eugen@yahoo.com.

Descrierea cursului

Cursul prezintă câteva din coordonatele socio-culturale majore prin care se definește condiția jurnalistului in lumea contemporană. Fișa disciplinei poate fi găsită aici.

Evaluarea studenților

Excurtus: a te implica, a sintetiza materia, a progresa…

Nota de seminar se calculează pe baza participării active la seminar, media a trei teste de verificare și a unui eseu. Media acestor criterii de evaluare trebuie să fie cel putin 5 (cinci).

Teste

Pe durata semestrului sunt programate trei teste, în săptămânile (seminariile) 5 (18-19 martie 2019), 6 (25-26 martie 2019) și 8 (8-9 aprilie 2019). Conținutul acestora va acoperi materia parcursă până la momentul respectiv. Structura acestora va fi diferită și va putea cuprinde întrebări închise tip grilă, adevărat/fals, potrivire, alegere multiplă și întrebări deschise de tip răspuns scurt sau eseu.

Testul 1 (18-19 martie 2019): varianta rezolvată poate fi găsită aici.

Testul 2 (25-26 martie 2019): varianta rezolvată va putea fi găsită aici.

Testul 3 (8-9 aprilie 2019): varianta rezolvată va putea fi găsită aici.

Eseu

Structura și tematica au fost prezentate la seminar. În acest material găsiți informațiile necesare.

Seminar

În tabelul de mai jos puteți găsi programarea temelor abordate la seminar și bibliografia aferentă. În acest document pdf (96,9 Mb) sunt câteva materiale de citit pentru seminariile 2-10. Accesul se face pe baza cunoștiințelor acumulate la seminar (…).

# Data Seminar Bibliografie Observații
1 18-19.02.2019 Introducere : Prezentarea cursului și a bibliografiei, precizarea exigențelor de evaluare, plasarea cursului în contextul Planului de învățământ al facultății. Căi de acces in jurnalism    
2 25-26.02.2019 Conceptele de profesiune, profesionalism, profesionalizare; criterii de definire a statutului profesional; definiții ale jurnalistului. Coman, M., 2016, Introducere in sistemul mass media, Iași, Polirom, partea a II-a (Statutul profesional, pp. 239-264) (Organizarea activității în instituțiile de presă, pp. 265-293)  
3 4-5.03.2019 Organizarea activităților in instituțiile de presă. Ierarhii și norme de comportament; diviziunea muncii și apariția celor doua funcții majore: reporterul și editorul; birocrațiile ne-birocratice Zelizer, Barbie, 2007, Despre jurnalism la modul serios, Iași, Polirom, cap. Sociologia și jurnalismul  
4 11-12.03.2019 Organizarea activităților in instituțiile de presă. Ierarhii și norme de comportament; diviziunea muncii și apariția celor doua funcții majore: reporterul și editorul; birocrațiile ne-birocratice Rieffel, R., 2008, Sociologia mass media, Iași, Polirom, cap. Profesioniștii mass media (pp. 127-166)  
5 18-19.03.2019 Jurnalistul și mediul sau profesional: cooperare și conflict. Forme ale controlului. Birocrațiile nebirocratice Bantz, C., 1997, News organizations: Conflict as a crafted Cultural Norm. În D. Berkowitz (Ed.) Social Meaning of News, Sage (pp. 123-137) Test 1
6 25-26.03.2019 Proceduri de lucru și modele de comportament standardizate. Practicile de rutină – avantaje și dezavantaje; procesele decizionale sub presiunea criteriilor de tip economic, birocratic, ideologic; criterii de definire a evenimentului și știrii Coman, M., 2003, Mass media in Romania post-comunistă, Polirom, Iași, cap. Profesia și controlul câmpului profesional (pp. 141-162) Test 2
7 1-2.04.2019 Proceduri de lucru și modele de comportament standardizate. Practicile de rutină – avantaje și dezavantaje; procesele decizionale sub presiunea criteriilor de tip economic, birocratic, ideologic; criterii de definire a evenimentului și știrii Van Cuilenburg, J.J. et alii, 1998, Știința comunicării, București, Ed. Humanitas, cap. Selecția știrilor (pp. 186-212)  
8 8-9.04.2019 Cultura profesională. Norme, valori, role conception, job satisfaction ; reprezentări sociale, simboluri și mituri ale profesiei în cultura populară Vasilendiuc, N., 2011, Cultura profesională a jurnaliștilor, București, Ed. Universității din București (Cap. 2 Cultura profesională…, pp. 31-74) Test 3
9 15-16.04.2019 Cultura profesională. Norme, valori, role conception, job satisfaction ; reprezentări sociale, simboluri și mituri ale profesiei în cultura populară Palmer, M., Ruellan, D., 2002, Jurnaliștii – vedete, scribi sau conțopiști, București, Tritonic, cap. Frontierele unei vocații  
10 22-23.04.2019 Condiția jurnaliștilor in Romania post-comunistă. Profesionalism – amatorism, angajare – independență, prestigiu – pierderea credibilității, exercițiul profesional – exercițiul managerial, corupția etc. Schudson, M., 1978, Discovering the News, Basic Books Inc.  

În documentul de mai jos sau aici găsiți centralizate pe grupe informații despre prezențele la seminar (PS), evaluarea pentru activitatea de seminar (AS), notele pentru cele trei teste (T) și eseu. Informațiile vor fi actualizate permanent în funcție de derularea activităților din timpul semestrului. În eventualitatea că acestea nu se afișează complet pe dispozitive mobile vă rog să folosiți un computer și un browser modern.

%d blogeri au apreciat: