Seminar Sociologia Jurnaliștilor 2018

Această pagină se adresează studenților din grupele 1, 2 și 5 care fac seminarul cursului Sociologia Jurnaliștilor cu Eugen Glăvan în anul universitar 2017/2018. Informațiile conținute se referă la prezentarea cursului și seminarului, bibliografie, caracteristicile evaluării, detalii despre activitățiile curente de seminar, alte informații necesare pentru derularea activității. Pentru nelămuriri, sugestii sau nemulțumiri pot fi contactat la glavan.eugen@yahoo.com. 

Descrierea cursului

Cursul prezintă câteva din coordonatele socio-culturale majore prin care se definește condiția jurnalistului in lumea contemporană. Fișa disciplinei poate fi găsită aici.

Evaluarea studenților

Excurtus: a te implica, a sintetiza materia, a progresa…

Nota de seminar se calculează pe baza celor trei teste, a celor două teme online și a participării active la seminar (media acestor criterii de evaluare trebuie să fie cel putin 5 (cinci)).

Teste

Pe durata semestrului sunt programate trei teste, în săptămânile (seminariile) 4 (14-15 martie 2018), 6 (28-29 martie 2018) și 9 (18-19 aprilie 2018). Conținutul acestora va acoperi materia parcursă până la momentul respectiv. Structura acestora va fi diferită și va putea cuprinde întrebări închise tip grilă, adevărat/fals, potrivire, alegere multiplă și întrebări deschise de tip răspuns scurt sau eseu.

Testul 1 (14-15 martie 2018): varianta tipărită poate fi găsită aici. Dacă doriți să vă testați memoria sau să vă verificați cunoștințele puteți completa varianta electronică aici.

Testul 2 (28-29.03.2018): varianta tipărită poate fi găsită aici

Testul 3 (18-19.04.2018): varianta tipărită poate fi găsită aici

Recenzie

Redactați o recenzie pentru filmul Good Night, and Good Luck (2005), conform cerințelor prezentate aici. Acest link va fi valabil în perioada 22 februarie – 22 aprilie 2018. Trailer-ul filmul poate fi vizionat mai jos:

Eseu

Răspundeți la intrebările prezentate aici. Chestionarul va fi valabil în perioada 22 februarie – 22 aprilie 2018.

Seminar

În tabelul de mai jos puteți găsi programarea temelor abordate la seminar și bibliografia aferentă. În acest document pdf (96,9 Mb) sunt câteva materiale de citit pentru seminariile 6-11. Accesul se face pe baza cunoștiințelor acumulate la seminar (douăcuvinte, gândit pentru steluță, 2, 6, 8…).

# Data Seminar Bibliografie Exercițiu
1 21-22.02.2018 Introducere : Prezentarea cursului și a bibliografiei, precizarea exigențelor de evaluare, plasarea cursului în contextul Planului de învățământ al facultății. Căi de acces in jurnalism    
2 28.03-01.04.2018 Conceptele de profesiune, profesionalism, profesionalizare; criterii de definire a statutului profesional; definiții ale jurnalistului. Coman, M., 2008, Introducere in sistemul mass media, Iași, Polirom, partea a II-a (Statutul profesional, pp. 235-262) Definiții în condiții de incertitudine
3 7-8.03.2018 Organizarea activităților in instituțiile de presă. Ierarhii și norme de comportament; diviziunea muncii și apariția celor doua funcții majore: reporterul și editorul; birocrațiile ne-birocratice Coman, M., 2008, Introducere in sistemul mass media, Iași, Polirom, partea a II-a (Organizarea activității…, pp. 263-294) Dezbatere
4 14-15.03.2018 Organizarea activităților in instituțiile de presă. Ierarhii și norme de comportament; diviziunea muncii și apariția celor doua funcții majore: reporterul și editorul; birocrațiile ne-birocratice Rieffel, R., 2008, Sociologia mass media, Iași, Polirom, cap. Profesioniștii mass media (pp. 127-166) Test
5 21-22.03.2018 Jurnalistul și mediul sau profesional: cooperare și conflict. Forme ale controlului. Birocrațiile nebirocratice Bantz, C., 1997, News organizations: Conflict as a crafted Cultural Norm. În D. Berkowitz (Ed.) Social Meaning of News, Sage (pp. 123-137) Evaluare creativă
6 28-29.03.2018 Proceduri de lucru și modele de comportament standardizate. Practicile de rutină – avantaje și dezavantaje; procesele decizionale sub presiunea criteriilor de tip economic, birocratic, ideologic; criterii de definire a evenimentului și știrii Coman, M., 2003, Mass media în Romania post-comunistă, Polirom, Iași, cap. Profesia și controlul câmpului profesional (pp. 141-162) Test
7 4-5.04.2018 Proceduri de lucru și modele de comportament standardizate. Practicile de rutină – avantaje și dezavantaje; procesele decizionale sub presiunea criteriilor de tip economic, birocratic, ideologic; criterii de definire a evenimentului și știrii Van Cuillenburg, J.J. et alii, 1998, Știința comunicării, București, Ed. Humanitas, cap. Selecția știrilor (pp. 186-212) Definiții tripartite
8 11-12.04.2018 Cultura profesională. Norme, valori, role conception, job satisfaction ; reprezentări sociale, simboluri și mituri ale profesiei în cultura populară Vasilendiuc, N., 2011, Cultura profesională a jurnaliștilor, București, Ed. Universității din București (Cap. 2 Cultura profesională…, pp. 31-74) Hărți mentale
9 18-19.04.2018 Cultura profesională. Norme, valori, role conception, job satisfaction ; reprezentări sociale, simboluri și mituri ale profesiei în cultura populară Palmer, M., Ruellan, D., 2002, Jurnaliștii – vedete, scribi sau conțopiști, București, Tritonic, cap. Frontierele unei vocații (pp. 123-189) Test
10 25-26.04.2018 Condiția jurnaliștilor în Romania post-comunistă. Profesionalism – amatorism, angajare – independență, prestigiu – pierderea credibilității, exercițiul profesional – exercițiul managerial, corupția etc. Zelizer, Barbie, 2007,  Despre jurnalism la modul serios, Iași, Polirom, cap. Sociologia și jurnalismul (pp. 55-88) Minute
11 2-3.05.2018 Condiția jurnaliștilor în Romania post-comunistă. Profesionalism – amatorism, angajare – independență, prestigiu – pierderea credibilității, exercițiul profesional – exercițiul managerial, corupția etc. Schudson, M., 1978, Discovering the News, Basic Books Inc. (cap. 1, pp. 12-60)  Recapitulare

În documentul de mai jos găsiți centralizate pe grupe (1, 2 și 5) prezențele la seminar (PS), evaluarea pentru activitatea de seminar (AS), notele pentru cele trei teste (T), recenzie și eseu. Informațiile vor fi actualizate permanent în funcție de derularea activităților din timpul semestrului. (În eventualitate că informațiile nu se afișează complet pe dispozitive mobile vă rog să folosiți un computer și browser-ul Google Chrome).

%d blogeri au apreciat: