Curs Sociologia Culturii

Scop

Dezvoltarea gândirii teoretice și critice în utilizarea conceptelor din sociologia culturii.
Definirea domeniului sociologia culturii și intersecția cu alte discipline.
Evaluarea validității diferitelor abordări metodologice în studiul empiric al culturii, abilitatea de a elabora studii și rapoarte bazate pe acestea.
Dezvoltarea opiniilor în abordarea culturii și susținerea argumentată a acestora.
Identificarea celor mai noi și semnificative abordări referitoare la sociologia culturii sau aplicarea acestora la alte domenii de studiu.

Restanță 19.01.2017

Restanța este programată joi, 19.01.2017, ora 15:00, Sala 0321.
Bibliografia pentru examen:
1. Giddens, Anthony. (2001). Sociologie. Bucureşti: All. (Cap. 2 și Cap. 14) (ASE cota 122828, BCUB cota 316/G56.S4)
2. Joseph, Campbell. (1949). The hero with a thousand faces. Princeton, NJ: Princeton University. (Eroul cu o mie de chipuri – Joseph Campbell https://www.edituraherald.ro/eroul-cu-o-mie-de-chipuri-detail (BCUB cota 2/C17.S4, II331720; BNR cota II 586713)
3. Ritzer, George. (1993). The McDonaldization of Society: an investigation into the changing character of contemporary social life. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press. (Mcdonaldizarea societăţii – George Ritzer. (2003). Bucureşti: Editura Comunicare.ro. http://librarie.carturesti.ro/mcdonaldizarea-societatii-ed-a-ii-a-316020 (ASE cota 123369; BCUB cota 316/R58.S4, III476070; BNR cota III 259246, II 564184)
Punctajul aferent seminarului rămâne valabil și poate fi verificat aici. Studenții care nu au predat proiectul de cercetare (sau trebuie să-l refacă) o pot face până pe data de 13.01.2017, ora 20:00, respectând cerințele specifice.

Restanță

Restanța este programată pe data de 08 iulie 2016, ora 09:00.
Pentru studenții care nu au predat proiectul de cercetare (sau trebuie să-l refacă) termenul este 01 iulie 2016, ora 08:00. Vă rog să respectați procedura de mai jos.
Subiectele de la restanța din data de 08.07.2016 pot fi găsite în acest document pdf.

Prezență și note curs/seminar

Prezența la curs și seminar și notele pot fi găsite în acest document GoogleDocs.

Evaluarea cunoștințelor

Subiectele de la examenul din data de 20.01.2016 pot fi găsite în acest document pdf.

Evaluarea se face cu note de la 1 la 10 (Art. 40). Nota minimă de promovare este 5. Cel puțin 30% și cel mult 50% din nota finală provine din evaluarea cunoștințelor pe parcursul pregătirii studenților din timpul semestrului (Art. 41(1)). Pentru studenții de la forma de învățământ cu frecvență seminariile sunt obligatorii (Art. 41(4)).
Tip de examinare – examen tip verificare. Neprezentarea la examinare se consemnează în catalog cu absență (Art. 50(1)).
Trimiterile la articole fac referire la Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență.

Activitate evaluată
Punctaj maxim Observații
Verificare (examen) 5 Obligatoriu pentru promovare, examen fără materiale ajutătoare.
Seminar 3 Prezență activă. Nu condiționează intrarea în examen. Minim 5 prezențe pentru a intra în examen.
Lucrare de seminar 2 Obligatorie.
Bonus 1 Opțiune pentru 0.5 sutimi sau 1 punct la nota finală*

Participarea activă la seminar semnifică implicarea în discuții, inclusiv conducerea acestora, răspunsuri la întrebări, realizarea temelor pentru acasă.

Lucrare de seminar:

Termenul de predare al lucrării este luni, 11 ianuarie 2016, ora 08:00. Documentul va fi transmis electronic pe adresa de email glavan.eugen@yahoo.com. Vă rog să denumiți documentul cu numele dvs. de familie. Dacă nu primiți confirmarea primirii documentului înseamnă că acesta nu a ajuns la mine.
Lungimea adecvată a lucrării este de 10 pagini în care nu sunt incluse pagina de titlu, pagina de gardă, pagina de cuprins, pagina lăsată intenționat alb etc. Numărul aproximativ de cuvinte ar trebui să fie în jur de 4.000.
Redactarea trebuie să respecte normele academice și tehnice. Scrieți cu diacritice (există mai multe soluții de adăugare a acestora, de exemplu online la www.diacritice.com/ sau ca aplicație AutoCorect la http://softset.ro/), font de mărime 12 spațiat la 1,5, marginea paginii maxim 2,5. Graficele și tabelele trebuie numerotate și trebuie precizată sursa datelor. Numerotați paginile în forma „1 din x”.
Formatul documentului: doc, docx, txt, rtf, uof, uot, sdw, xml, odt sau odf.
Plagiatul se sancționează cu anularea punctajului, obligativitatea refacerii lucrării și interdicția de a susține examenul în sesiunea ianuarie 2016 (restanță).

Tipul lucrării:

  • O cercetare de dimensiuni reduse, cercetare pilot pentru un demers viitor sau
  • Un design de cercetare pentru un viitor studiu empiric.

Ghid pentru alegerea temei pentru lucrarea de seminar (document pdf).
O structură recomandată a lucrării puteți găsi în acest document pdf.

Bibliografie de bază

Giddens, Anthony. (2001). Sociologie. Bucureşti: All. (Cap. 2 și Cap. 14) (ASE cota 122828, BCUB cota 316/G56.S4)
Huntington, Samuel P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster. (Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale – Samuel P. Huntington http://www.litera.ro/index.php/ciocnirea-civilizatiilor.html (ASE cota 107007, 127889; BCUB cota 930/H94.S4, II 299979; BNR cota II 468035, II 452453)
Joseph, Campbell. (1949). The hero with a thousand faces. Princeton, NJ: Princeton University. (Eroul cu o mie de chipuri – Joseph Campbell https://www.edituraherald.ro/eroul-cu-o-mie-de-chipuri-detail (BCUB cota 2/C17.S4, II331720; BNR cota II 586713)
Ritzer, George. (1993). The McDonaldization of Society: an investigation into the changing character of contemporary social life. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press. (Mcdonaldizarea societăţii – George Ritzer. (2003). Bucureşti: Editura Comunicare.ro. http://librarie.carturesti.ro/mcdonaldizarea-societatii-ed-a-ii-a-316020 (ASE cota 123369; BCUB cota 316/R58.S4, III476070; BNR cota III 259246, II 564184)
Voicu, Bogdan, & Voicu, Mălina (Eds.). (2007). Valori ale românilor: 1993-2006: o perspectivă sociologică. Iași: Institutul European. (ASE cota 128136)

Bibliografie suplimentară

Barker, Chris. (2004). The Sage dictionary of cultural studies. London: Sage.
Geert Hofstede, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations. Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2001
Hall, John R., Neitz, Mary Jo, & Battani, Marshall. (2003). Sociology on Culture. London: Routledge.
Mehedinţi, Simion. (1986). Cultură si civilizaţie. Iaşi: Editura Junimea. (ASE cota 122419)
Miller, Jon D. (2004). Public understanding of, and attitudes toward, scientific research: What we know and what we need to know. Public Understanding of Science, 13(3), 273-294.
Noelle-Neumann, Elisabeth. (1993). The spiral of silence: Public opinion, our social skin. Chicago: University of Chicago Press. (Spirala tăcerii. Opinia publică – învelișul nostru socialElisabeth Noelle-Neumann http://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/973-711-029-3/Elisabeth-Noelle-Neumann__Spirala-tacerii.html (BCUB cota 316/N83.S4, II312858; BNR cota II 497698)
Pickering, Michael. (Ed.) (2008). Research methods for cultural studies. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Preda, Marian. (2006). Comportament organizațional: teorii, exerciții și studii de caz. Iași: Polirom.
Schwartz, Shalom H. (2011). Studying Values: Personal Adventure, Future Directions. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(2), 307-319.
Topor, Rodica, Diaconu, Florica, & Marghescu, Georgeta. (Eds.). (2000) Cultură. Termeni şi personalităţi. Dicţionar. București: Vivaldi.
Voicu, Bogdan. (2010). Valorile și sociologia valorilor. In L. Vlăsceanu (Ed.), Sociologie (pp. 249-293). Iași: Polirom.
Welzel, Christian, Inglehart, Ronald, & Kligemann, Hans-Dieter. (2003). The theory of human development: a cross‐cultural analysis. European Journal of Political Research, 42(3), 341-379.

Prezentări curs:

1. Introducere
2. Perspective asupra culturii (prezentare pdf)
3. Modele de cercetare a culturii (prezentare pdf)
4. Cultură și putere (prezentare pdf)
5. Metode de cercetare în studiul culturii (prezentare pdf)
6. Alfabetizarea științifică (prezentare pdf)
7. Cultura vizuală (prezentare pdf)
8. High and low culture (prezentare pdf)
9. Prezentări studenți
10. Subcultura (prezentare pdf)
11. Recapitulare (prezentare pdf, exemplu subiecte pdf)
12. Verificare 20.01.2016, ora 19,30, Sala 2013

*Decizie personală: opțiune pentru 0.5 sutimi sau 1 punct la nota finală. Dacă mai mult de 10% dintre studenți aleg 1 punct, toți studenții nu primesc nimic.