Antropologie

Adresa site-ului oficial al cursului de Antropologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București este http://antropologie101.wordpress.com. Aici găsiți informații suplimentare pentru grupele care fac seminarul cu Eugen Glăvan.

Temele de curs:
Cursul 1 Ce e antropologia?
Cursul 2 Ce este cultura si cum o studiaza antropologii?
Cursul 3 Rasa si aparitia agriculturii;
Cursul 4 Economie si cultura;
Cursul 5 Cultura si mediu (va rog sa va uitati si pe cele doua link-uri pe care le-am introdus in ppt, despre schimbarea climatica si societate);
Cursul 6 Rudenie si familie;
Cursul 7 Film antropologic. Trobriand Cricket: An Indigenous Response to Colonialism, 1973. Cei care nu au fost la curs, gasesc fragemente din film pe Youtube;
Cursul 8 Religie si cultura;
Cursul 9 Film antropologic. Bride Kidnapping in Kyrgystan. Cei care nu au fost la curs, gasesc fragemente din film pe Youtube;
Cursul 10 Antropologie aplicata: dezvoltare, mediu si medicina;
Cursul 11 Recapitulare: principalele concepte prezentate la curs.

Prezența și activitatea la seminarii (GoogleDocs)

Resurse și prezentări aferente seminariilor:
– Seminar Antropologie aplicată

{mooblock=Cercetare de seminar bazată pe observația participativă (clic pentru detalii)}
Structura recomandată
:
1. Introducere: formularea declarației de intenții, argumentarea în câteva paragrafe a punctului de vedere adoptat și a scopului lucrării. Formularea ideilor principale din text.
2. Teoria/documentarea: care sunt principalele abordări ale temei în literatura de specialitate? Care este stadiul cunoașterii și ce exemple de cercetări, date sau informații sunt relevante pentru demersul dvs.?
3. Metodologia: prezentarea detaliată a demersului de cercetare, cu accent pe modul de elaborare a instrumentelor specifice (în acest caz ghidul de observație).
4. Rezultate: prezentarea, examinarea și evaluarea informațiilor culese în cadrul cercetării. 
5. Concluzii: care sunt principalele descoperiri ale cercetării, care sunt limitele și ce demersuri mai sunt necesare pentru dezvoltarea viitoare a temei alese.

Teme orientative pentru lucrare:
– Arhitectura orașului: cum este organizată viața socială în jurul clădirilor moderne? Care este starea clădirilor de patrimoniu și care este atitudinea instituțiilor locale sau a cetățenilor față de acestea? Dar a proprietarilor?
– Meserii publice: cum sunt organizate ocupațiile cu vizibilitate in viața orașului (polițiști, florărese, gunoieri, controlori RATB, vânzători ambulanți, portari)? Ce tipuri de interacțiuni generează? Există o anumită speficicitate?
– Evenimente: Crăciunul, Revelionul, un hram al unei biserici, concert rock etc. Care sunt actorii care evoluează și ce roluri îndeplinesc? Ce puteți spune despre tradiții și modernitate?
– Spații ale schimbului: piața agroalimentară sau mall-ul. Care sunt normele specifice de interacțiune? Putem vorbi de un profil al persoanelor angrenate in aceste contexte?
Turismul: imagine reală sau fabricată care construiește pentru un străin un spațiu atractiv. Care sunt spațiile reprezentative, activitățile și oamenii care creează oferta de turism în spațiul urban? Dar în cel rural?
Subculturi și manifestări publice: puteți identifica evenimente colective sau indivizi reprezentativi care manifestă în spațiul public elemente caracteristice pentru o anumită subcultură? Cum este promovată și ce puteți spune despre integrarea sau contestarea valorilor dominante ale societății?
Spații ale socializării: clubbing, evenimente sportive, excursii religioase, spații expoziționale. Care sunt categoriile pe care le puteți idetifica și ce semnificații acordă participanții evenimentelor la care iau parte?
Probleme sociale: bătrâni, oameni fără adăpost, obezitate, imigranți. Cum sunt percepuți de populație, cum își organizează viața cotidiană?
Locuri uitate: puteți identifica spații cu semnificații care par abandonate? Dar indivizi pe care majoritatea preferă să-i ignore? Cum este organizată indiferența colectivă față de o anumită realitate?{/mooblock}

{mooblock=+ Eseu fotografic (clic pentru detalii)}
Sugestii recomandate
pentru realizarea eseului fotografic:
1. Identificați topicul pe care doriți să-l prezentați. Interesul personal și capacitatea de a avea acces la locurile sau persoanele pe care doriți să le fotografiați /filmați sunt esențiale.
2. Documentarea este importantă pentru că vă permite să cunoașteți caracteristicile realității pe care o investigați. Realizați o cercetare preliminară a modului în care este organizată interacțiunea în spațiul pe care doriți să-l fotografiați. Notați care sunt cerințele, preferințele sau limitele pe care le impun participanții din zona pe care o fotografiați / filmați.
3. Alegeți modul în care organizată povestea eseului fotografic. Va fi aceasta narativă sau tematică? Relatarea dvs. va încerca să surprindă realitatea din exterior sau o pondere importantă va fi acordată modului în care ăși reprezintă  participanții realitatea? Hotărâți ce rol vor avea emoțiile în transmiterea informațiilor (modul în care privitorii vor recepționa informațiile). 
4. Organizați o listă a realizării fotografiilor. În acord cu momentele relevante ale interacțiunii, cu limitele tehnice (lumină, zgomot în cazul filmului) sau cu disponibilitatea participanților planificați modalitatea în care veți realiza fotografiile sau filma imaginile. În funție de tema aleasă veți putea avea mai multe tipuri de fotografii: scenice sau peisagistice, de detaliu, portrete sau de acțiune. 
5. Subtitlul fotografiilor indică prin text elementele pe care le considerați importante în fiecare fotografie. Poate include informații de identificare, de atribuire sau de prezentare. Realizați legătura cu textul lucrării și indicați zonele de convergență. 
Mai multe informații puteți găsi pe PhotoPhilantropy, Photography.com sau National Geographic.

Exemple de eseuri fotografice:
Marea depresie economică din USA din 1929
Eseuri fotografice Magnum (poate cea mai celebră organizație a fotografilor profesioniști)
Colecția de eseuri fotografice a revistei Time{/mooblock}

{mooblock=++ Prezentarea lucrării (clic pentru detalii)}Recomandări privind prezentarea lucrării la curs:
– Utilizați un suport pentru prezentarea orală realizat cu MS PowerPoint, OpenOffice Presentation sau Prezi
Structura: titlu, autor, afiliere; rezumatul – abstractul lucrării, perspectiva; cuprinsul – motivaţia şi declaraţia de intenţii, preocupări similare, metode (4-5 slide-uri); rezultate – informațiile cheie (4-6 slide-uri); sumar – concluzii, dezvoltări, probleme deschise.

Abilități de prezentare
– A asculta este mai dificil decât a citi (ascultătorii sunt atenţi 25-50% din timp).
– Prezentarea are loc în timp real: memoria pe termen scurt (oamenii îşi aduc aminte doar 10% din ceea ce aud, faţă de 50% din ceea ce citesc).
– Utilizaţi 1-2 slide-uri pe minut; nu folosiţi fraze lungi (cuvinte cheie) sau animaţii inutile.
– Utilizaţi un singur tip de font de mărimi diferite pentru titluri şi text (NU CAPITALIZAŢI textul inutil, este dificil de citit).
– Nu folosiţi fonturi exotice, sunt dificil de citit.
– Utilizaţi culori contrastante cu fundalul care au o structură logică şi subliniază un punct de vedere.
– Folosiţi grafice sau imagini, sunt mai uşor de înţeles şi reţinut.
– Utilizaţi diacritice şi scrieţi corect gramatical.{/mooblock}